Danışmanlık Merkezi


Tel.: 089 416 11 77 10
Çağrı hattı: 089 416 11 77 11

Sizi memnuniyetle geri ararız.


  TEKLİFLER

  Bavyera danışmanlık merkezi düşük düzeyli yaklaşımlarla ilk önce genç insanlarla bir iş ilişkisi kurar ve böylece daha sonra pedagojik çalışmalar sayesinde aşırılığa meyilli gruplardan ayrılma sürecini başlatır ve radikal ideoloji elemanlarının sorgulanmasını sağlar. Böylelikle radikallikten uzaklaştırma süreçleri mümkün kılınır. Hizmetler müdahale uygulamaları, radikallikten uzaklaştırma ve ayrılma refakati ve yakınlara yönelik danışmanlık uygulamalarından oluşur:

  • Radikalleşme riski altında bulunan genç insanlar için suç işlemeden önce danışmanlık, refakat ve özel eğitim hizmeti

  • Kendini belli eden radikalleşme vakalarında müdahaleci uygulamalar

  • Ayrılma refakat hizmeti: Radikalleşmiş, yurt dışına çıkmak isteyen ve geri dönen (örn. Suriye’den) kişilere yönelik danışmanlık ve iletişim uygulamaları

  • Dini dayanaklı aşırılık konusunda aile fertlerinin, eğitimin devam ettirilmesi, iletişim ve sorun çözme becerileri anlamında güçlendirilmesi